درباره ما

رامسر و طبیعت زیبای آن با بهره گیری از مواهب طبیعی همچون وزش بادهای فصلی و باران زا و وجود رطوبت فراوان در بخش جلگهای دارای جنگل های انبوه و در بخش کوهپایهای و کوهستانهای خود به دلیل وجود شرایط مناسب آب و هوایی برای رویش انواع گیاهان مرتعی و کوهستانی همواره مورد توجه طبیعت گردان، متخصصان علم گیاه شناسی و سایر پژوهندگان بوده است.

منطقه شهرستان رامسر از دیرباز به صورت خودرو محل رویش گیاهان دارویی بوده و طبیبان و عطاران محلی برای درمان بیماری ها از آنان استفاده می کردند.امروزه برخی از این گیاهان به صورت کلی کشت شده و به مناطق مختلف صادر می شود.